La força de xoc és un concepte de seguretat que comprovem en esports verticals com l’escalada, barranquismo o pràctica de vies ferratas. Bàsicament en esports on existeix risc de caigudes verticals.

Què és la força de xoc?

És l’energia que es genera en el procés d’atur o detenció quan caiem i es transmet mitjançant la corda d’escalada a nosaltres mateixos passant pels components de seguretat que usem: Ancoratges i assegurador.

El procés sol ser que, mentre escalem i ens deixem anar de la roca, comencem a “volar” i el nostre cos guanya velocitat i moviment (energia cinètica). Recordeu allò que l’energia ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma? Doncs en aquest mateix instant és quan toca transformar aquesta energia desviant-la cap a un altre lloc.

Cordes dinàmiques

Ja sabem que la corda és l’element més important i principal al món de l’escalada i que és el component que més va a influir a detenir la nostra caiguda. Per això, cal triar una corda d’escalada que tingui una força de xoc baixa o, la qual cosa és el mateix, capacitat d’allargament alta, que sigui elàstica.

El factor d’allargament dinàmic sol ser d’un 30%. Exemple: En una caiguda de 10 metres, suposant que tenim aquests 10 metres de corda, la corda arribarà a mesurar 13 metres i, mentre s’allarga, absorbeix energia.

Els fabricants ens indiquen la força de xoc màxima i representa la força màxima que la corda transmet a l’escalador quan cau. Per orientar-se millor, una corda de 7KN de força de xoc màxima proporcionarà una frenada més dinàmica que una de 9KN, per exemple.

Sistemes de frenat i assegurador

Com usem el sistema de fre mentre assegurem?

Sol haver-hi 2 tipus de frens: Automàtics i manuals. Els primers són els que bloquegen la corda quan reben tracció i absorbeixen molt poca energia de detenció en caure. El que més energia rep és l’assegurador i l’ha d’absorbir amb moviments del cos.

En els manuals, són les mans de l’assegurador les que asseguren la corda i retenen el lliscament. Es dissipa més energia i es pot detenir amb més facilitat la caiguda.

Un lliscament d’uns 50 cm per les mans pot produir cremades i, per acte reflecteixo, que deixem anar la corda i, per això, és imprescindible usar guants quan usem aquest mètode.

Com afecta la força de xoc en el nostre propi cos?

L’energia que no absorbeixen els components de seguretat, l’absorbeix el nostre cos i, com a màxim, el cos humà és capaç de suportar durant uns instants una força igual a 15 vegades el pes. Per exemple: Pes 60 kg x 15 = 900 kg, per la qual cosa podria suportar una força de xoc màxima de fins a 9KN.

Com menys és la força de xoc d’una caiguda, més suau és l’estirada en parar-nos i menor l’impacte en els components de seguretat i l’assegurador, el nostre company.